home  |  aktiviteter  |  priser  |  bursdag   |  åpningstider  |  generell  |  kontakt

 

KONTAKT
LOK stallen
3855 Treungen - Norge
Mobil 95097888
eller 99483077 
martakochalska@hotmail.com

Velkommen til Pipo

Rutebeskrivelse Pipo Leikesenter

Fra Treungen bru se skilt Leikesenter.

Buss til og fra Pipo Leikesenter
Busstation Telemark  50 meter www.telemarkbil.no

Fra Kristiansand: 1,5 time, veg 41 til Åmli – Treungen
Fra Arendal: 1 time, veg 41 til Åmli – Treungen
Fra Porsgrunn-Skien: 1,25 time, veg 38 til Drangedal-Treungen

PIPO indoor

playground

NORGE

webdesign: www.onislochem.nl

Ring

95097888

99483077

eller epost


Åpnings-tideropeningstijden.html